X
GO

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Leerlingen komen in aanmerking voor een beschikking LWOO als zij voldoen aan de volgende criteria, zoals deze door de overheid zijn vastgelegd:

  • IQ tussen 75 t/m 90 en IQ 90 t/m 120, d.w.z. beneden gemiddeld tot bovengemiddelde capaciteiten;
  • 1,5 tot 3 jaar integrale leerachterstand in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; niet zijnde een combinatie van technisch lezen en spelling) en
  • Bij een gemeten IQ hoger dan 90 moet aantoonbaar sprake zijn van een daarmee samenhangende sociaal-emotionele problematiek, die de leerprestatie beïnvloedt (bv. faalangst, zwakke prestatiemotivatie, emotionele instabiliteit, enz.).