X
GO

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Leerlingdoelgroep 

Leerlingen die baat hebben bij onderwijs op de Tobiasstroom, hebben vaak al langere tijd begeleiding gehad op de basisschool. Ze hebben wat 'krasjes' opgelopen in hun schoolcarrière en zijn soms het vertrouwen in hun leerpotentie enigszins verloren. Ze hebben een brede interesse en worden het liefst als 'heel mens' aangesproken: met hoofd, hart en handen. Hun potentieel wordt alleen goed zichtbaar in een kleine setting met een persoonlijke, warme aanpak. 

Wij merken dat wanneer leerlingen weer gaan behoren tot het gemiddelde in onze klassen en zij breed vormend onderwijs krijgen aangereikt in een kleinere klas, ze tot ontspanning komen, weer (zelf)vertrouwen krijgen, dat school een plek wordt waar ze alle kanten van zichzelf kunnen laten zien en ontwikkelen. Ons motto is daarbij: zonder relatie geen prestatie. 

Concreet hebben alle leerlingen die op onze school zitten een vmbo basis of kader advies gekregen van de basischool, met daarbij de notitie dat ze het diploma op dat niveau alleen halen met extra ondersteuning. Wij vragen voor alle leerlingen een aanwijzing voor Leerwegondersteuning (LWOO) aan die het mogelijk maakt om onze klassen klein te houden. LWOO houdt in dat de leerling:

 • A. 
  • 1) een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 75 tot en met 90, en 
  • 2) een leerachterstand heeft op ten minste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste één van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand is gelegen binnen de bandbreedte van 0,25 tot 0,5, of 
 • B. 
  • 1) een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 91 tot en met 120, en 
  • 2) een leerachterstand heeft op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste één van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand is gelegen binnen de bandbreedte van 0,25 tot 0,5, en 
  • 3) sociaal-emotionele problematiek heeft die het schoolse leren beïnvloedt  

Voor meer informatie (voor scholen) over de aanvraag van LWOO klik hier.