X
GO

 

 

 

Foto 2

Actueel

Corona

 

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van de Tobiasstroom,

 

Het coronavirus is nog altijd onder ons en vraagt iedere dag meer aanpassingsvermogen van ons. Het zal niemand ontgaan zijn dat er regelmatig nieuwe maatregelen/adviezen door het kabinet worden met gedeeld ons. Dit is van invloed op onze school. 

 

Januari 2021

Vanaf dinsdag 5 jan worden de lessen weer opgepakt en is de vakantie van de leerlingen echt voorbij. Maar de start is niet zoals gewoon. We zitten immers in een lockdown waardoor de scholen deels gesloten zijn. Onderstaand willen wij u informeren over hoe het onderwijs de komende twee weken eruit gaat zien:

 

Het rooster

Onder Actueel vindt u het lesrooster voor de komende twee weken. De bijzondere toelichting daarbij is:

 • Examenklas 11 is de hele week op school. Andere klassen hebben beroepsoriënterende praktijk vakken op school: deze zijn groen gearceerd in het rooster.
  De klassen komen op onderstaande dagen naar school:
  • Klas 7: maandag
  • Klas 8: donderdag
  • Klas 9: woensdag
  • Klas 10: maandag en dins​dag
  • Klas 11: alle dagen
 • In een aantal gevallen zullen de klassen, als ze op school zijn, in kleinere groepen worden verdeeld.
 • Alle overige lessen vinden plaats via MS Teams; daarbij zijn er vaste contactmomenten (zie rooster) en zal er individueel gewerkt worden.

 

Bijzondere dagen

Op het rooster zijn een aantal uitzonderingen van toepassing:

 • Komende woensdag (d.d. 6 jan) zal klas 11 vanuit huis leskrijgen, uitgezonderd de leerlingen die een SE-herkansing moeten doen. Dit zal morgen verder toegelicht worden door de mentor
 • Volgende week dinsdag (d.d. 12 jan) is een vrije dag conform de jaarplanner. Dan vinden de rapportbesprekingen plaats

 

Opvang van leerlingen op school

In een aantal gevallen kan het zo zijn dat leerlingen opvang op school behoeven. 

 • Indien u een cruciaal beroep heeft en gebruik wil maken van de opvang, vragen wij u dit z.s.m. door te geven aan ondergetekende.
 • Indien uw kind aanvullend in aanmerking komt voor extra dagen op school, volgens de richtlijnen voor de gedeeltelijke lockdown in het onderwijs.
 • In principe is de opvang gedurende de schooldag (lees: 9.00u t/m 15.30u)

De opvang op school is niet facultatief! Het vraagt een extra organisatie om dit voor elkaar te krijgen. Daarom vragen wij u er alleen gebruik van te maken als dit echt nodig is.

 

 

Berichten najaar 2020: 

Koorzang

6 okt 2020. Door de aangescherpte maatregelen is koorzang met de hele school niet meer mogelijk. De klassicale muzieklessen zullen wel doorgang vinden

 

Mondkapjes

Per 1 december is het voor alle leerlingen/ volwassenen in het middelbaaronderwijs verplicht een mondkapje te laten dragen. Dat kapje mag af zodra men in het leslokaal op de aangewezen plek zit. Dat betekent het volgende:

 • Vanaf dinsdag 1 december 2020 dragen alle leerlingen van de Tobiasstroom een mondkapje in het schoolgebouw.
 • Het kapje wordt gedragen in de gangen en andere gemeenschappelijke ruimten.
 • Het kapje mag alleen af in het leslokaal als de leerling aan tafel zit.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zelf voor een mondkapje zorgen.

 

De maaltijden

Vanwege de aangescherpte maatregelen en het mondkapjesadvies kan er niet meer geluncht worden in de gemeenschappelijke zaal. Leerlingen zullen in klassenverband lunchen in hun eigen lokaal.

 

MS-teams/ thuiswerken

Al eerder werd jullie gevraagd om MS-teams te installeren. De leerling kan inloggen middels zijn schoolnummer@tobiaszeist.nl en het daarbij horende wachtwoord. Het docententeamteam legt deze dagen de laatste hand aan de inrichting ervan. Voor de herfstvakantie zal er een instructie komen hoe we als school met dit platform gaan werken. Na de herftsvakantie wordt van iedereen verwacht dat hij/zij in kan loggen.

 

Schoolmaterialen en boeken

Omdat wij of de leerling door corona van de één op andere dag thuis in quarantaine kan komen te zitten, is het belangrijk dat de leerlingen hun schoolboeken altijd mee naar huis nemen.

Aan de ouders/verzorgers het verzoek om scherp te letten dat de kinderen hun schoolspullen op orde hebben. Denk daarbij aan de schoolboeken, periodeschriften, rekenmachine enz.

 

AVG – privacy

In alle gevallen willen wij jullie wijzen op de privacywet (AVG). Deze staat op gespannen voet met bijvoorbeeld het beeldbellen en zodoende is het extra van belang dat we deze wet respecteren en juist uitvoeren.

 

Beslisboom

Er wordt van de ouders verwacht dat zij zich houden aan de maatregelen. Het is soms niet altijd duidelijk wanneer een kind thuis moet blijven en/of getest moet worden, daarom is er een beslisboom. Middels onderstaande beslisboom  kunt u bepalen of uw kind naar school mag.

Beslisboom 12 plus - RIVM_041220_pdf 

In de hoop dat we allen gezond en veilig deze bijzondere tijd mogen doorkomen,

 

Met vriendelijke groet,

Maarten Blokker

 

 

Renovatie Tobiasgebouw

Onderwijs

De Tobiasstroom is een kleinschalige, veilige en warme VMBO LWOO school waar leerlingen hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees verder >
Activiteiten

Ritme is een belangrijk onderdeel van de Tobiasstroom. Jaarfeesten zijn hier een mooie uiting van. Klik hier voor de komende activiteiten.

Lees verder >
Schoolgids

Hier kunt u alles lezen in onze schoolgids en het jaarboekje van het schooljaar 2019 - 2020.

Lees verder >
Contact

Neem contact met ons op.

Lees verder >