X
GO

 

 

 

Foto 2

Welkom bij de Tobiasstroom!

 


Actueel

Corona

 

27 mei 2021

 

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

In het afgelopen weekend kregen we te horen dat de middelbare scholen weer in zijn geheel open gaan. In deze brief geef ik jullie graag toelichting op deze opening van de scholen en hoe wij, de Tobiasstroom, daar uitvoer aan geven.

In het afgelopen weekend heeft het kabinet besloten, op basis van het advies van het OMT, dat leerlingen op de middelbare scholen geen 1.5 m afstand meer hoeven te houden tot elkaar. Door dat besluit kunnen middelbare scholen vanaf 31 mei hun deuren weer volledig openen en moeten ze dat vanaf 7 juni. Tussen leerlingen en medewerkers moet nog wel 1,5 m afstand worden bewaard.

 

Het lesrooster

Als school hebben we besloten om per 31 mei de school volledig te openen. Dat is namelijk (toevallig) de dag dat de leerlingen van klas 9 en 10 weer terug komen van hun stage en daardoor organisatorisch een praktisch moment. Vanaf dat moment is er geen sprake meer van halve klassen en worden alle leerlingen iedere schooldag om 8.55 uur op school verwacht voor de verschillende lessen.
We keren dus als het ware weer terug naar de situatie zoals die was in het begin van het schooljaar tot half december.

 

Zelftesten

Behalve dat de scholen weer opengaan heeft het ministerie van OCW heel veel zelftesten beschikbaar gesteld voor het onderwijs, voor zowel de medewerkers als de leerlingen. Deze zijn beschikbaar gesteld zodat leerlingen zich thuis twee maal per week preventief kunnen testen. Op die manier wordt er de mogelijkheid geboden om besmettingen bij leerlingen en medewerkers eerder op te sporen.

Mochten jullie gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen de leerlingen bij ondergetekende de zelftesten ophalen.

Enkele opmerkingen:

  • De testen niet bedoeld zijn voor het testen als je klachten hebt, dan moet je naar een GGD-locatie.
  • Mocht een zelftest een positieve uitslag geven dan moet je met ons en de GGD contact opnemen en naar een GGD-locatie.
  • Het (zelf) testen is vrijwillig en geen voorwaarde om deel te nemen aan het onderwijs proces.

 

 

Mondkapjes

Per 1 december is het voor alle leerlingen/ volwassenen in het middelbaaronderwijs verplicht een mondkapje te laten dragen. Dat kapje mag af zodra men in het leslokaal op de aangewezen plek zit. Dat betekent het volgende:

  • Vanaf dinsdag 1 december 2020 dragen alle leerlingen van de Tobiasstroom een mondkapje in het schoolgebouw.
  • Het kapje wordt gedragen in de gangen en andere gemeenschappelijke ruimten.
  • Het kapje mag alleen af in het leslokaal als de leerling aan tafel zit.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zelf voor een mondkapje zorgen.

 

De maaltijden

Vanwege de aangescherpte maatregelen en het mondkapjesadvies kan er niet meer geluncht worden in de gemeenschappelijke zaal. Leerlingen zullen in klassenverband lunchen in hun eigen lokaal.

 

MS-teams/ thuiswerken

Met MSteams geven wij, indien nodig, thuisonderwijs. De leerling kan inloggen middels zijn schoolnummer@tobiaszeist.nl en het daarbij horende wachtwoord. 

 

AVG – privacy

In alle gevallen willen wij jullie wijzen op de privacywet (AVG). Deze staat op gespannen voet met bijvoorbeeld het beeldbellen en zodoende is het extra van belang dat we deze wet respecteren en juist uitvoeren.

 

Beslisboom

Er wordt van de ouders verwacht dat zij zich houden aan de maatregelen. Het is soms niet altijd duidelijk wanneer een kind thuis moet blijven en/of getest moet worden, daarom is er een beslisboom. Middels onderstaande beslisboom  kunt u bepalen of uw kind naar school mag.

Beslisboom 12 plus - RIVM_041220_pdf 

 

Renovatie Tobiasgebouw

Voor informatie over de renovatie van de Tobias zullen we hier elke keer nieuwe informatie op plaatsen middels onderstaande nieuwsbrieven:

 

De verbouwing en verhuizing

Tot onze spijt moeten we jullie meedelen dat, in verband met onverwachte complicaties aan de zijde van de gemeente Zeist betreffende de tijdelijke huisvesting, de verhuizing tot nader orde is uitgesteld.

Wanneer de verhuizing wel plaats gaat vinden is onzeker. Het eerste moment dat we daar mogelijk over kan communiceren zal in september zijn.
We zullen dus het nieuwe schooljaar starten op de Prof Lorentzlaan 16 op dinsdag de 1e september.

 

 

 

2021 03 15 Nieuwsupdate inz de Renovatie van de Tobiasschool corr.pdf (betreft doorgang van project en start zomer 2021)

Website betreffende project Kohnstammplein: https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/tijdelijk-schoolgebouw-kohnstammplein 

20201015 update inzake de nieuwbouw en tijdelijke huisvesting van de Tobiasschool

2020 09 25 Nieuwsupdate inz de Vernieuwbouw van de Tobiasschool

Verbouwingsnieuwsbrief 03 09 2019.pdf  (betreft uitstel verhuizing)

Verbouwingsnieuwsbrief 29 05 2019.pdf

10 05 19 Verbouwingsnieuwsbrief.pdf

29 april 2019.pdf

Nieuwsbrief voorjaar 2019.pdf

Onderwijs

De Tobiasstroom is een kleinschalige, veilige en warme VMBO LWOO school waar leerlingen hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees verder >
Activiteiten

Ritme is een belangrijk onderdeel van de Tobiasstroom. Jaarfeesten zijn hier een mooie uiting van. Klik hier voor de komende activiteiten.

Lees verder >
Schoolgids

Hier kunt u alles lezen in onze schoolgids en het jaarboekje van het schooljaar 2019 - 2020.

Lees verder >
Contact

Neem contact met ons op.

Lees verder >