X
GO

 

 

 

Foto 2

Welkom bij de Tobiasstroom!

 


Actueel

Corona

 

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van de Tobiasstroom,

 

Het coronavirus is nog altijd onder ons en vraagt iedere dag meer aanpassingsvermogen van ons. Het zal niemand ontgaan zijn dat er regelmatig nieuwe maatregelen/adviezen door het kabinet worden met gedeeld ons. Dit is van invloed op onze school. 

 

Het les-rooster

 • Leerlingen komen zo veel mogelijk naar school,
 • Op school krijgen de leerlingen een zo evenwichtig mogelijk lesaanbod waarin hoofd, hart en handen worden aangesproken,
 • In de uitvoering wordt rekening gehouden met de geldende maatregelen (1,5m, mondkapjes, enz),
 • De inzet van de medewerkers is duurzaam.

 

In de praktijk ziet het er als volgt uit:

 • Alle lessen vinden op school plaats. 
 • De klassen worden in twee, evenwichtige, groepen (cohorten) opgedeeld (groep A & B),
 • Binnen de groepen worden tweetallen (maatjes) gevormd: zij mogen samenwerken binnen 1,5m en zonder mondkapje,
 • Afwisselend heeft een groep ’s ochtends of ’s middags les,
 • De lessentabel is een afwisseling van avo-vakken (algemeen vormend onderwijs) en praktische lessen,
 • De zogenaamde noodopvang vervalt. Mocht er toch een beroep op enige vorm van opvang gedaan willen worden dan kunt u zich melden bij de schoolleiding.

 

Voorwaarde voor een goede en duurzame uitvoer van dit rooster is het van belang dat de leerlingen (bezoekers) zich aan de maatregelen houden:

 • Het is verplicht om in het gebouw een mondkapje te dragen. Alléén op aanwijzingen van de docent mag het kapje af,
 • Men houdt altijd 1,5m afstand tot elkaar,
 • De leerlingen komt exact op tijd op school (niet te vroeg of te laat) en gaat direct naar hun lokaal en plek,
 • Na afloop van de lessen verlaten de leerlingen direct het gebouw en gaan naar huis,
 • Indien er een pauze is mag de leerling pas van zijn plaats/naar buiten op aanwijzing van de docent,

 

Op deze manier kunnen wij alle leerlingen ontvangen en lesgeven. Tevens hoeft door deze aanpak alleen één groep (cohort) thuis te blijven bij een positieve testuitslag en niet een hele klas.

 

Mondkapjes

Per 1 december is het voor alle leerlingen/ volwassenen in het middelbaaronderwijs verplicht een mondkapje te laten dragen. Dat kapje mag af zodra men in het leslokaal op de aangewezen plek zit. Dat betekent het volgende:

 • Vanaf dinsdag 1 december 2020 dragen alle leerlingen van de Tobiasstroom een mondkapje in het schoolgebouw.
 • Het kapje wordt gedragen in de gangen en andere gemeenschappelijke ruimten.
 • Het kapje mag alleen af in het leslokaal als de leerling aan tafel zit.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zelf voor een mondkapje zorgen.

 

De maaltijden

Vanwege de aangescherpte maatregelen en het mondkapjesadvies kan er niet meer geluncht worden in de gemeenschappelijke zaal. Leerlingen zullen in klassenverband lunchen in hun eigen lokaal.

 

MS-teams/ thuiswerken

Al eerder werd jullie gevraagd om MS-teams te installeren. De leerling kan inloggen middels zijn schoolnummer@tobiaszeist.nl en het daarbij horende wachtwoord. Het docententeamteam legt deze dagen de laatste hand aan de inrichting ervan. Voor de herfstvakantie zal er een instructie komen hoe we als school met dit platform gaan werken. Na de herftsvakantie wordt van iedereen verwacht dat hij/zij in kan loggen.

 

AVG – privacy

In alle gevallen willen wij jullie wijzen op de privacywet (AVG). Deze staat op gespannen voet met bijvoorbeeld het beeldbellen en zodoende is het extra van belang dat we deze wet respecteren en juist uitvoeren.

 

Beslisboom

Er wordt van de ouders verwacht dat zij zich houden aan de maatregelen. Het is soms niet altijd duidelijk wanneer een kind thuis moet blijven en/of getest moet worden, daarom is er een beslisboom. Middels onderstaande beslisboom  kunt u bepalen of uw kind naar school mag.

Beslisboom 12 plus - RIVM_041220_pdf 

 

Onderwijs

De Tobiasstroom is een kleinschalige, veilige en warme VMBO LWOO school waar leerlingen hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees verder >
Activiteiten

Ritme is een belangrijk onderdeel van de Tobiasstroom. Jaarfeesten zijn hier een mooie uiting van. Klik hier voor de komende activiteiten.

Lees verder >
Schoolgids

Hier kunt u alles lezen in onze schoolgids en het jaarboekje van het schooljaar 2019 - 2020.

Lees verder >
Contact

Neem contact met ons op.

Lees verder >