X
GO

 

 

 

Foto 2

Welkom bij de Tobiasstroom!

 


Actueel

Corona

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Het leidend principe is dat alle leerlingen naar school gaan. Leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. De 1,5 meterregel blijft wel bestaan tussen leerlingen en (onderwijs)personeel en voor (onderwijs)personeel onderling. 

Medewerkers en leerlingen die zich (nog) niet hebben laten vaccineren worden gestimuleerd om preventief twee maal per week een zelftest te doen. Deze zelftesten zijn op school (gratis) verkrijgbaar.

Voor personen die immuun* zijn is een zelftest dus niet meer nodig. Ook hoeven deze immune personen, mits zij zelf geen klachten hebben, niet meer in quarantaine indien uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat zij in aanraking zijn geweest met een besmet persoon.

 

De maaltijden

Vanwege de aangescherpte maatregelen kan er niet geluncht worden in de gemeenschappelijke zaal. Leerlingen zullen in klassenverband lunchen in hun eigen lokaal.
 

MS-teams/ thuiswerken

Met MSteams geven wij, indien nodig, thuisonderwijs. De leerling kan inloggen middels zijn schoolnummer@tobiaszeist.nl en het daarbij horende wachtwoord. 

 

AVG – privacy

In alle gevallen willen wij jullie wijzen op de privacywet (AVG). Deze staat op gespannen voet met bijvoorbeeld het beeldbellen en zodoende is het extra van belang dat we deze wet respecteren en juist uitvoeren.

 

Beslisboom

Er wordt van de ouders verwacht dat zij zich houden aan de maatregelen. Het is soms niet altijd duidelijk wanneer een kind thuis moet blijven en/of getest moet worden, daarom is er een beslisboom. Middels onderstaande beslisboom  kunt u bepalen of uw kind naar school mag.

https://www.ggdnog.nl/media/1767/beslisboom-uit-of-thuis-vanaf-12-jr-boink_ajn_rivm-4.pdf 

 

Renovatie Tobiasgebouw

In verband met de verbouwing van ons gebouw zal de gehele school, per 25 oktober, tijdelijk gehuisvest zijn op het volgende adres:

 

Kohnstammplein 3

3706CZ Zeist

 

 

 

 

 


Onderwijs

De Tobiasstroom is een kleinschalige, veilige en warme VMBO LWOO school waar leerlingen hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees verder >
Activiteiten

Ritme is een belangrijk onderdeel van de Tobiasstroom. Jaarfeesten zijn hier een mooie uiting van. Klik hier voor de komende activiteiten.

Lees verder >
Schoolgids

Hier kunt u alles lezen in onze schoolgids en het jaarboekje van het schooljaar 2019 - 2020.

Lees verder >
Contact

Neem contact met ons op.

Lees verder >