GO

 

 

 

Foto 2

Actueel

Her-opening van de school

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

 

In de afgelopen tien weken hebben we ons onderwijs op een heel andere wijze georganiseerd dan dat we gewend waren. Die nieuwe organisatie werd binnen een zeer korte tijd opgetuigd. De natuurwet “onder druk wordt alles vloeibaar” was merkbaar binnen onze school. Gisteren hebben we met alle medewerkers gesproken over deze tijd en ook vooruitgeblikt en gepland hoe we de opening van de school voor de leerlingen willen realiseren. Eén ding staat vast: komende dinsdag 2 juni openen onze deuren weer voor de leerlingen.

 

Een visie op ons onderwijs

Een reflectie op de afgelopen weken brengt ons tot de kern van ons onderwijs, zoals eerder door onderwijspedagoog Gert Biesta geformuleerd als de drie doeldomeinen voor het onderwijs: socialisatie (deel worden van tradities en praktijken), subjectwording (persoonsvorming/ontwikkeling van menselijke individualiteit) en kwalificatie (verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen). Uit onze gesprekken met elkaar kwam gisteren naar voren dat de leerlingen zich afgelopen beziggehouden hebben met kwalificerende en subjectiverende doelen, maar dat de socialisatie zich heeft voltrokken in een kleinere setting. We hopen de wereld van de leerlingen weer uit te breiden nu ze volgende week naar school komen. Daarmee komt ook het evenwicht van de drie doeldomeinen weer in zicht en de belangrijke rol van (fysiek) onderwijs.

 

Het plan

Rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM, de beschikbaarheid van onze medewerkers, de beperkte bewegingsruimte in het gebouw en het protocol ‘heropening voortgezet onderwijs, zijn we tot de volgende opzet gekomen voor onze herstart:

 

 1. De klassen worden in twee of drie groepen opgedeeld
 2. Alle leerlingen komen 3x per week naar school
 3. De leerlingen hebben of ’s ochtends of ’s middags een blok van (minimaal) drie lesuren
 4. Op school krijgen de leerlingen theoretische én praktische vakken aangeboden
 5. MS-teams wordt gebruikt om voor de vaklessen weektaken met de leerlingen te delen (er worden dus geen lessen gegeven op afstand)
 6. Tijdens de vaklessen krijgen de leerlingen instructies en evt. toelichting op de weektaken
 7. De mentor blijft spin in het web en eerste aanspreekpunt voor vragen

 

Het weekrooster

Naar aanleiding van het plan is er een groepsverdeling en weekrooster gemaakt (zie VAKLESROOSTER en klasindelingen).

De klassen worden opgedeeld in groepen en voorzien van een kleur. De kleur van de groep correspondeert met de kleuren in het lesrooster. In het lesrooster staan ook de start en eindtijden.

 

De eerste week

In de eerste week (dus vanaf 2 juni) zullen de leerlingen ontvangen worden door hun mentoren. Nadat de leerlingen goed aangekomen zijn en weten hoe het ‘nieuwe-normaal’ in school eruit ziet zullen de lessen worden opgestart.

 

De logistiek/ binnenkomst in het gebouw

Zoals bekend moeten we altijd 1,5m afstand behouden, zowel binnen als buiten. Om e.e.a. in goede banen te leiden zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • De meeste leerlingen komen met de fiets aan
 • Bij aankomst plaatst de leerling zijn fiets in het rek
 • Dan gaat hij/zij direct, via de voordeur, naar binnen en naar zijn klaslokaal
 • Tas en jas worden meegenomen in het lokaal
 • De leerling wast zijn handen bij binnenkomst in het lokaal
 • De leerling maakt zijn tafel en stoel schoon
 • De leerling neemt plaats en blijft op zijn plek
 • Bij het verlaten van het lokaal worden de tafel en stoel opnieuw gereinigd
 • De leerling verlaat het schoolgebouw weer via de voordeur

Het achterplein (en achterdeur) wordt door de bovenbouw leerlingen dus niet gebruikt of betreden. Dit heeft alles te maken met de aanwezigheid van onze onderbouw.

Tevens geldt dat niemand (ouders, verzorgers en/of derden) het schoolterrein of schoolgebouw zonder vooraf gemaakte afspraak mag betreden.

 

Vervoer

Al eerder is gevraagd om ons te laten weten hoe de leerlingen op school komen. We hebben nog niet van iedereen een antwoord mogen ontvangen. Wie niet heeft geantwoord, het verzoek dit graag alsnog zo snel mogelijk te doen via: https://nl.surveymonkey.com/r/NS2BCH9

Voor de leerlingen die met het OV moeten komen, omdat er geen andere optie is, worden er door de regionale vervoerders plannen uitgewerkt. Zodra daar meer duidelijkheid over is zullen we met de betreffende ouders contact opnemen.

 

Klachten en ziekte

Voor leerlingen en alle medewerkers geldt dat zij alleen naar school mogen komen als zij conform de richtlijnen van het RIVM gezond zijn en waarbij sprake is van een gezonde thuis situatie. Indien de leerling of één van de gezinsleden tot de risicogroep behoort dan dient u met de school te overleggen over de te nemen stappen.

 

Jaarrooster

Naast het vaklesrooster is er ook nog een jaarrooster. Een deel van de geplande activiteiten zullen, al dan niet in aangepaste vorm, doorgang vinden. Het rooster voor de resterende weken tot aan zomervakantie ziet er als volgt uit:

 

Juni

Maandag

1-jun

 

2e Pinksterdag

Leerlingen vrij

Dinsdag

2-jun

 

Her-start onderwijs

Aangepast rooster

Vrijdag

12-jun

 

Personeelsdag

Leerlingen vrij

         

Juli

 

29 jun t/m 3 jul

 

Toetsweek klas 10

Aangepast rooster

Woensdag

1-jul

 

Kennismakingsmiddag nieuwe klas 7

Alleen genodigden

Woensdag

8-jul

 

Diploma en Eindgetuigschrift uitreiking

Alleen genodigden

 

13 t/m 17 jul

 

Inhaalweek

Lessen vervallen

Maandag

13-jul

 

Rapportvergadering

 

Dinsdag

15-jul

 

Leerling – mentorgesprek

Aangepast Rooster

Vrijdag

17-jul

 

Jaarafsluiting

Leerlingen vrij om 12.30 uur

 

20 jul t/m 28 aug

 

Zomervakantie

 
         

Augustus & September

Maandag

31-aug

 

Studie medewerkers/ Opmaat

Leerlingen vrij

Dinsdag

1-sep

 

Eerste schooldag

Leerlingen vrij om 12.30 uur

 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vele vragen zijn. Of mogelijk heeft u nog n aandachtspunt voor ons. Mocht dat zo zijn dan vernemen wij dat heel graag. U kunt zich dan richten tot de mentor of ondergetekende.

 

Namens al mijn collega’s wens ik jullie allen een goed pinksterweekend en hopen we volgende week alle leerlingen te mogen ontmoeten. Maar ook dank nogmaals voor jullie hartelijke woorden en meedenken/werken in deze complexe tijd.

 

 

Met hartelijke groet,

Maarten Blokker

 

 

 

 

 

Renovatie Tobiasgebouw

Voor informatie over de renovatie van de Tobias zullen we hier elke keer nieuwe informatie op plaatsen middels onderstaande nieuwsbrieven:

Verbouwingsnieuwsbrief 03 09 2019.pdf  (betreft uitstel verhuizing)

Verbouwingsnieuwsbrief 29 05 2019.pdf

10 05 19 Verbouwingsnieuwsbrief.pdf

29 april 2019.pdf

Nieuwsbrief voorjaar 2019.pdf

Onderwijs

De Tobiasstroom is een kleinschalige, veilige en warme VMBO LWOO school waar leerlingen hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees verder >
Activiteiten

Ritme is een belangrijk onderdeel van de Tobiasstroom. Jaarfeesten zijn hier een mooie uiting van. Klik hier voor de komende activiteiten.

Lees verder >
Schoolgids

Hier kunt u alles lezen in onze schoolgids en het jaarboekje van het schooljaar 2019 - 2020.

Lees verder >
Contact

Neem contact met ons op.

Lees verder >