GO

 

 

 

Foto 2

Actueel

zomerbrief en schooljaar 20/21

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Vrijdag 17/7 hebben de leerlingen hun getuigschrift in ontvangst genomen. Een getuigschrift zoals we dit ieder jaar uitreiken met daarin het rapport, een ontwikkelingsschets van het afgelopen jaar en een passende spreuk voor ieder kind. Het was een bijzonder moment want alle leerlingen waren tegelijkertijd weer op school. Het was een fijn weerzien.
Na de uitreiking en samenzijn met elkaar in de klas namen we buiten afscheid van de 11e klasleerlingen en wensten we elkaar een goede zomervakantie toe.

Het weer met zijn allen in de school mogen zijn was een goede opmaat voor de eerste dag na de zomervakantie. Want na de zomervakantie mogen we immers onze deuren weer volledig openen en gaan we weer een volwaardig lesprogramma draaien.

 

Een terugblik

Met dit schrijven sluiten we een bijzonder schooljaar af. Een schooljaar waarin vanaf 16 maart onze wereld er ineens heel anders uit zag. Het werd stil in de wereld. Onze ritmes werden doorbroken, plannen gecanceld en vele zekerheden werden ons ontnomen. Niks was meer zoals het was.

Wij allen moesten vanuit huis gaan werken. Ieders werk kreeg een andere context zo ook het onderwijs. Dit moest een heel andere vorm krijgen. In korte tijd en onder hoge spanning werden er veranderingen doorgevoerd zodat we het afstandsonderwijs vorm konden gaan geven. Maar nog voordat deze nieuwe vorm zich kon consolideren startte het denken over de her-opening van de school.

Het was een periode die veel van ons allen vroeg. Van de ouders, die van het ene op het andere moment de rol van onderwijzer in hun schoot geworpen kregen en mogelijk ook vanuit huis moesten werken. Van de kinderen die in grote mate van zelfstandigheid, zonder intensieve hulp van hun docent en zonder de aanwezigheid van hun klas- en schoolgenoten, aan het schoolwerk moesten gaan. En van mijn collega’s die het onderwijs op afstand vorm moesten geven, contact onderhouden met de ouders/ leerlingen/ elkaar/ onderwijspartijen, en zichzelf andere en nieuwe manieren van werken hebben moeten aanleren in een tijd waarin het ieder moment weer anders kon zijn.

Maar het was ook een tijd waarin we onszelf hebben kunnen herontdekken. Reflectie op deze periode zal voor velen van ons in de zomer hét thema zijn.  

Na de zomer mogen we de draad weer oppakken met alle leerlingen in ons schoolgebouw. Toch zal er een groot appèl op ons gedaan blijven worden in aanpassingsvermogen en discipline.

 

Een vooruitblik

Lesrooster

Na de zomervakantie hervatten we ons onderwijs weer volledig voor alle leerlingen. Vanaf dinsdag 1 september worden de leerlingen weer om 8.55u verwacht voor de eerste lessen. Op de eerste lesdag zal het weekrooster met hen gedeeld worden en op onze website zichtbaar zijn (https://tobiasstroom.tobiaszeist.nl/Actueel/Rooster/vaklessenrooster.aspx)

Jaarplanner

In de bijlage van deze mail vindt U de jaarplanner voor het nieuwe schooljaar. De planning is gemaakt onder voorbehoud dat we niet opnieuw in een lockdown situatie komen. Zodra er wijzigingen zijn geven we jullie deze door middels de mail en op onze website.

Maaltijd

Naast dat we weer een gewoon lesrooster en jaarplanner gaan hanteren streven we er ook naar om alle goede gewoontes en activiteiten door te laten gaan. Zo zal bijvoorbeeld ook de middagmaaltijd in onze zaal weer plaatsvinden.

Bezoekregels - triage

Omdat volwassenen onderling en tot de leerlingen zoveel mogelijk afstand dienen te houden kunnen niet alle activiteiten doorgang vinden. Zo is een ouderavond voorlopig niet vanzelfsprekend en het is de vraag of en in welke vorm deze doorgaat.
Ook mogen ouders zonder afspraak niet op ons terrein of in ons schoolgebouw komen. Enkel op afspraak mag dat en voor binnenkomst in het gebouw dienen we de triage vragen te stellen.

Afstand leerling – medewerkers

In een aantal gevallen, en met name bij de praktijklessen en bij noodsituaties, is het houden van afstand tussen de docent en leerling niet mogelijk. Het beleid daarin is dat de medewerker daarover in gesprek gaat met de schoolleiding. In dat gesprek is de uitgangspositie dat de gezondheid van de ander niet in gevaar gebracht mag worden en je jezelf voldoende wordt beschermd.

 

 

Wij, alle medewerkers van de Tobiasstroom en school alsmede de collega’s van onze stichting, willen jullie nogmaals bedanken voor jullie medewerking, inzet, betrokkenheid en uithoudingsvermogen.

Een heel goede zomer gewenst

 

Met warme groet,

Maarten Blokker

 

Renovatie Tobiasgebouw

Voor informatie over de renovatie van de Tobias zullen we hier elke keer nieuwe informatie op plaatsen middels onderstaande nieuwsbrieven:

Verbouwingsnieuwsbrief 03 09 2019.pdf  (betreft uitstel verhuizing)

Verbouwingsnieuwsbrief 29 05 2019.pdf

10 05 19 Verbouwingsnieuwsbrief.pdf

29 april 2019.pdf

Nieuwsbrief voorjaar 2019.pdf

Onderwijs

De Tobiasstroom is een kleinschalige, veilige en warme VMBO LWOO school waar leerlingen hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees verder >
Activiteiten

Ritme is een belangrijk onderdeel van de Tobiasstroom. Jaarfeesten zijn hier een mooie uiting van. Klik hier voor de komende activiteiten.

Lees verder >
Schoolgids

Hier kunt u alles lezen in onze schoolgids en het jaarboekje van het schooljaar 2019 - 2020.

Lees verder >
Contact

Neem contact met ons op.

Lees verder >