X
GO

De Vrijeschool wil kinderen, jonge mensen, helpen om hun persoonlijkheid tot ontplooiing te brengen. De school wil een basis leggen voor een brede, algemene vorming en een harmonische ontwikkeling, waar leerlingen hun verdere leven op kunnen voortbouwen. Op onze school is het antroposofisch mensbeeld een belangrijke inspiratiebron. Dit betekent concreet dat ons onderwijs aansluit bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen van kinderen. In elke fase worden nieuwe belangstellingsgebieden en ontwikkelingsmogelijkheden bij het kind aangesproken. Het is de taak van het onderwijs hierop aan te sluiten. We zien de lesstof ook, en vooral, als een middel voor persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Dat er binnen het vrijeschoolprogramma na enkele jaren ook gericht gekozen wordt voor een bepaald examentraject is niet strijdig met bovenstaande uitgangspunten, maar eerder aanvullend. De leerlingen volgen in de laatste twee jaar het profiel Dienstverlening & Producten, wat goed aansluit bij onze wens om vanuit het vrijeschool gedachtegoed een zo’n breed mogelijk aanbod te faciliteren. De leerling krijgt zodoende vrijeschoolonderwijs en een examentraject dat bij hem of haar past. De leerling kan daarbij op vmbo-basis of vmbo-kader niveau eindexamen doen.