X
GO

Onze school wil als organisatorische eenheid het onderwijs vorm geven: een school met een heel eigen pedagogisch klimaat. Een onderwijsplaats waar een doorlopende leerlijn te vinden is voor zowel leerlingen in de basisschoolleeftijd als voor leerlingen in de voortgezet onderwijsleeftijd.

 

Leerlingen die de SVS Tobiasstroom bezoeken hebben eigen en andere kwaliteiten, die beter tot hun recht kunnen komen in een kleinschalige omgeving. In veel gevallen spelen lees-, schrijf- en/of rekenproblemen een rol. Vaak komt dit voor in combinatie met een beperkt concentratievermogen en/of gevoeligheid voor onrust.

Deze leerlingen hebben dikwijls een aantal, voor hen teleurstellende, ervaringen achter de rug. Hun zelfvertrouwen is daardoor vaak aan het wankelen gebracht.

De SVS Tobiasstroom stelt zich ten doel dit zelfvertrouwen sterker te maken, niet door de leerlingen direct aan te spreken op wat zij niet kunnen, maar juist door hen aan te spreken op wat zij al wel kunnen. En dit nemen we als vertrekpunt voor hun verdere schoolloopbaan en ontwikkeling.

In onze school wordt in kleine klassen (ca. 15 leerlingen) gewerkt. Kunstzinnige vorming en ritme vormen in het dagelijks schoolleven mede de bedding waarin het gevoelsleven weer kan bloeien.

De leerlingen krijgen meer zicht op het eigen kunnen. Dit inzicht vormt weer de basis voor het plezier in het leren.