X
GO

De geschiedenis van de Tobias

De naam Tobias

De naamgeving is ontleend aan het apocriefe boek Tobias, waarin beschreven wordt  hoe de jonge Tobias, begeleid door een reisgezel die later de aartsengel Rafaël blijkt te zijn, een opdracht voor zijn blinde vader moet uitvoeren. Onderweg komt de jonge Tobias dan in situaties terecht waar hij, geleid door het advies van zijn metgezel, in staat wordt gesteld om anderen te helpen.

 

Ontstaan

Welke geschiedenis ging hieraan vooraf?

De eerste Nederlandse Vrijeschool startte in 1922 in Den Haag. In 1935 volgde de Zeister Vrijeschool. In de jaren 1966 tot 1970 breidde de school in Zeist zich uit en de bovenbouw (middelbare vrijeschool) ontstond. Na 1970 zijn in de regio Midden-Nederland nieuwe vrije scholen voor kleuter- en basisonderwijs opgericht in Driebergen, De Bilt, Amersfoort, Hilversum en Utrecht. De bovenbouw van de Zeister Vrije School is in 1985 verzelfstandigd tot de Stichtse Vrije School en fungeert als regionale bovenbouw voor alle vrije scholen in de omgeving.

 

De Tobiasschool is begin jaren tachtig ontstaan vanuit een initiatief binnen de Zeister Vrije School.  De toenmalige remedial teacher en een aantal leerkrachten constateerden dat ook binnen de Vrije Scholen voor basisonderwijs er steeds meer kinderen waren die in de gewone klassensituatie niet meer opgevangen konden worden. Het idee van het Tobiasonderwijs was geboren. Tegelijkertijd ontstonden dergelijke initiatieven ook in Amsterdam en Den Haag. Nu nog zijn dit de steden waar een Tobiasschool te vinden is.

De Zeister initiatiefgroep startte op 2 september 1982 in een villa in het Burgemeesterkwartier een voor deze regio nieuwe vorm van onderwijs voor deze specifieke doelgroep.

Het uitgangspunt was: Vrijeschool pedagogiek bieden aan leerlingen met een extra zorgvraag.

In deze villa woonden op de zolderverdieping de leraren. De lessen werden gegeven in de grootste kamers. Voor de vele praktijklessen die op het rooster stonden werden aparte ruimten ingericht.

In augustus 1985 kreeg de school door de gemeente het huidige schoolgebouw aan de Prof. Lorentzlaan aangeboden. De school groeide langzaam maar gestaag tot zijn huidige grootte.

Sinds 2003 is de bovenbouw van de Tobiasschool als SVS Tobiasstroom opgenomen in de Stichtse Vrije School.

In 2016 is de SVS Tobiasstroom ook samen gaan werken met Schoonoord Zeist (OSGS). Middels die samenwerking kan de SVS Tobiasstroom gebruik maken van de licenties, die Schoonoord Zeist bezit, om de leerlingen het vmbo Basis of vmbo Kader diploma te laten behalen. 


In Nederland zijn momenteel bijna honderd vrije scholen, waarvan dertien voor voortgezet onderwijs. Zij zijn verenigd in de Vereniging van Vrije Scholen die de gezamenlijke belangen van de scholen behartigt. De Landelijke Schoolbegeleidingsdienst geeft ondersteuning. Samen met de Vrijeschool Pabo te Leiden verzorgen zij ook opleidingen/cursussen en begeleiding van leraren aan vrije scholen. Zie verder op onze website voor nadere informatie over deze organisaties.

 

Gezamenlijk maken al deze scholen en instituten deel uit van de wereldwijde vrije schoolbeweging

 

Met elkaar willen wij ook dit nieuwe schooljaar weer een school zijn die openstaat voor alle leerlingen, uit zowel het reguliere als uit het Vrijeschoolonderwijs.