X
GO

Aan de school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Zij is tevens verbonden aan MEE Utrecht.

Meerdere keren per jaar woont zij de halfjaarlijkse leerlingenbesprekingen bij. Uit deze besprekingen kunnen vragen van leraren komen over kinderen en/of hun thuissituatie.

De schoolmaatschappelijk werker kan bij bepaalde vragen een actieve rol vervullen. Zij kan ouders kortdurend begeleiden bij specifieke opvoedingsvragen. Tevens organiseert zij avondcursussen voor ouders rond opvoedingsvragen. Ook kan zij adviseren of verwijzen naar reguliere hulpverleningsinstellingen.

Haar hulp wordt via het ZAT ingeroepen bij:

  •     problemen in de thuissituatie die het welzijn van de leerling beïnvloeden

  •     bemiddelen bij verwijzing naar (jeugd) hulpverleningsinstellingen

  •     ondersteunen van een aanvraag voor aangepast vervoer (vervoersverklaring)

  •     financiële problemen m.b.t. de schoolkosten.