X
GO

Inspiratiebron

Aan het onderwijs van de vrije school ligt een mens- en wereldbeeld ten grondslag dat door Rudolf Steiner ontwikkeld is. Rudolf Steiner (1861-1925) is de grondlegger van de antroposofie.

Vanuit het antroposofisch mens- en wereldbeeld heeft Rudolf Steiner in 1919 - op verzoek van arbeiders van de Waldorf-Astoriafabriek in Stuttgart - de Freie Waldorfschule gesticht. Kort daarna zijn ook in andere landen, waaronder Nederland, vrije scholen ontstaan. Het begrip ‘vrij’ vindt zijn oorsprong in het gegeven dat de scholen niet strikt gebonden wilden zijn aan overheidscriteria. Het betekent niet, zoals vaak ten onrechte wordt gedacht, ‘doe maar wat je wilt’. Wij hebben een duidelijke visie en een duidelijke structuur in ons onderwijs.

 

Volgens de antroposofie vormen wetenschap, kunst en religie de drie pijlers van de ontwikkeling van de mensheid. De vrije school wil bevorderen dat tussen deze gebieden, die ver uit elkaar zijn gegroeid, een nieuwe samenhang ontstaat.

 

Wij onderwijzen geen antroposofie. De SVS Tobiasstroom is een school voor algemeen bijzonder onderwijs, met een spirituele grondslag. Het kunnen ontwikkelen van een religieuze, spirituele grondhouding neemt in het vrije schoolonderwijs een centrale plaats in.