X
GO

Toetsing van de leerstof geschiedt door middel van overhoringen, proefwerken, werkstukken, presentaties, spreekbeurten en andere opdrachten. Overhoringen kunnen betrekking hebben op het opgegeven huiswerk, maar kunnen ook dienen als onderzoek naar aanwezige basiskennis en vaardigheden. Proefwerken worden gegeven als afsluiting van een bepaald onderwerp of een bepaalde lessenreeks.

In klas 10 en 11 vindt drie keer per jaar voor een aantal vakken een toetsweek plaats. In deze weken wordt de lesstof van een langere periode getoetst.

 

Iedere leraar noteert de resultaten van de leerling voor zijn/haar eigen vak. De beoordelingen worden opgenomen in het digitale leerlingendossier Somtoday. Leraren, mentoren, studiebegeleiders, leden van het zorgteam, middenbouw- en schoolexamencoördinatoren vinden hierin een actueel overzicht van de resultaten van de individuele leerling.

Leerlingen krijgen driemaal per jaar een rapport en/of een uitdraai van het schoolexamendossier. 

 

Voor de bovenbouw wordt gewerkt met een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin voor alle vakken de schoolexamenstof en de wijze van toetsing is beschreven. Een aantal vakken wordt via schoolexamens afgesloten. Voor de algemeen vormende vakken en de profielvakken geldt dat er centrale examens respectievelijk centraal schriftelijke & praktijkexamens worden gehouden.