X
GO

Op verzoek van de leerkracht kan de orthopedagoog/ GZ-psycholoog betrokken worden bij het formuleren van de hulpvraag van de leerling. Dit kan met behulp van een klassenobservatie, een gesprek en/of testen.

De vragen kunnen liggen op leergebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied, bijvoorbeeld: hoe beleeft een leerling zichzelf en zijn/haar omgeving?

Samen met de leerkracht en in overleg met het zorgteam wordt de leerling en zijn/haar hulpvraag besproken. Adviezen of aandachtspunten worden beschreven in het OPP. De orthopedagoog of schoolpsycholoog neemt regelmatig deel aan de pedagogische vergaderingen en leerlingenbesprekingen.