X
GO

De vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers. Lastige, gevoelige of conflictsituaties kunnen met haar besproken worden.

Bij klachten wordt er nagegaan of een oplossing door bemiddeling kan worden bereikt, dan wel of er aanleiding is tot het indienen van een formele klacht. Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersonen (zie verder in het jaarboekje/op de website voor contactgegevens) zijn nader beschreven in de klachtenregeling (zie verder op de website).