X
GO

Doorgaans kunnen klachten binnen de school in onderling overleg tussen de direct betrokkenen, of door tussenkomst van een vertrouwenspersoon, de schoolleiding of het bestuur worden opgelost.

Voor vraagstukken bij lastige, gevoelige of conflictsituaties van vertrouwelijke aard heeft de Tobiassrtroom een interne (voor leerlingen) en externe (voor ouders en medewerkers) vertrouwenspersoon aangesteld.

De interne vertrouwenspersoon is mvr Loes Brekhof. Leerlingen kunnen vertrouwelijke vraagstukken met haar bespreken. Hiervoor kunnen zij een afspraak met haar maken via e-mail. (l.brekhof@tobiaszeist.nl) Leerlingen kunnen haar natuurlijk ook op school aanspreken.

De externe vertrouwenspersoon is mvr M Krans. Zij is de (externe) vertrouwenspersoon voor medewerkers, ouders en leerlingen. Zij is bereikbaar via email mjkrans@kpnmail.nl of telefoon 06-51375563

Bij klachten wordt er nagegaan of een oplossing door bemiddeling kan worden bereikt, dan wel of er aanleiding is tot het indienen van een formele klacht. Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersonen zijn nader beschreven in de klachtenregeling (zie verder op de website).