X
GO

.

Op de SVS Tobiasstroom vinden wij persoonlijk contact met de leerlingen belangrijk. Gesprekken in klassenverband, maar ook individuele gesprekken met de mentor of een willekeurige leerkracht vinden regelmatig plaats. Daarnaast zijn er een aantal geplande gespreksmomenten.

In de tweede helft van de 10e klas vindt met iedere leerling een zogenaamd ‘tiendeklasgesprek’ plaats met de eigen mentor. In overleg met de leerling kunnen ouders bij zo’n gesprek uitgenodigd worden. In het gesprek blikt de leerling terug op de schooltijd en kijkt hij/zij vooruit naar de toekomst.

In een serie lerarenvergaderingen aan het einde van het jaar worden alle laatstejaars besproken, waarna de betrokken leraar een karakterisering van de leerling schrijft in het eindgetuigschrift.