X
GO

Grondsteenspreuk

Op 6 september 1992 kreeg de pedagogische missie en visie concrete uiting door het leggen van de ‘grondsteen’ en het schrijven van de grondsteenspreuk. De fundering van onze vrijeschool is op deze manier tastbaar aanwezig in de dagelijkse schoolpraktijk.

 

Door de genezende kracht van Rafaëls wezen
Willen wij begeleiden
De levens, die onze wegen kruisen,
Om hun doel op aard’ te vinden.
In eerbied voor hun eigen-zijn
Te zoeken wat van node is.
Om hen de ruimte te geven
Zichzelf te mogen vinden
In al hun zielekrachten.

 

Laat stromen door het werk van onze handen: hartekracht.
Laat leven in de geest van ons werk: ontdekkersmoed.

In goede zorg voor dit gebouw,
Waar deze gemeenschap zijn centrum vindt.
In verbondenheid met deze streek,
Waar broederschap tot leven kwam,
Strevend naar onze daden
In gemeenschappelijk handelen te verenigen,
Om zo te vormen een schaal
Uit Christus Liefdekracht.

Dat uit Michaëls kracht zich richtte dit streven.

 

Michaël -
Help ons een plaats te zijn,
Waar mensenkinderen
In vrijheid en met moed
De weg leren gaan,
Uit Christus kracht,
Zich met de aarde te verbinden,
Leren in vrijheid daden te verrichten
En deze op te heffen
In de werelden van de geest.