X
GO

Door middel van kunstzinnige therapie kan de school leerlingen hulp bieden bij hun individuele proces op school- leerniveau als ook op belevingsniveau: het kunnen omgaan met zichzelf in de wereld, waarin zij leven. Op advies van de klassenleerkracht wordt de leerling besproken in het zorgteam en kan dan het advies voor kunstzinnige therapie krijgen. De leerkracht informeert de ouders over dit advies, en verzoekt de kunstzinnige therapeute om contact op te nemen met de ouders. Zij worden op de hoogte gesteld van het doel, het aantal uren en de kosten van de therapie.

Na een schriftelijk akkoord van de ouders gaat de kunstzinnige therapeute aan het werk met de leerling. Tussentijds worden de bevindingen met de leerkracht uitgewisseld. Tot slot zal de therapeute de ouders uitnodigen voor een afrondend gesprek, waarbij het werk van de leerling wordt besproken.

De kunstzinnige therapie valt buiten de bekostiging van de school en komt dus voor rekening van de ouders. Wij willen u erop wijzen dat vele zorgverzekeraars een aanvullende polis voor kunstzinnige therapie in hun pakket hebben.