X
GO

Extra informatie aanmelding

BENODIGDE DOCUMENTATIE

Volgende documenten zijn noodzakelijk voor aanmelding op de Tobiasstroom:

 

 • Onderwijskundig rapport volledig ingevuld en gespecificeerd waarom extra ondersteuning nodig is (waarom de leerling niet naar een grotere school voor VMBO-basis/kader kan).
 • Overzicht leerachterstanden.
  Adaptief getoetst. Leerlingen moeten op eigen niveau getoetst zijn in het huidige schooljaar.
 • Toestemmingsverklaring overdracht gegevens.
  Alleen geldig met handtekeningen van beide ouder(s), verzorger(s) met ouderlijk gezag.
 • Eventuele verslagen van intelligentieonderzoeken
   
 • Eventuele verslagen van diagnostische onderzoeken.
  Verklaringen (dyslexie, ADHD, ASS) zijn prettig te ontvangen met oog op extra onderwijs maatregelen.
 • Eventuele OPP’s.

 

Documentatie kan worden ingevoerd in Onderwijs Transparant (OT).
De basisschool verzamelt de benodigde documentatie en voert deze in Onderwijs Transparant in.
 

Wanneer dit systeem niet binnen de regio wordt gehanteerd, kunnen de documenten worden verzonden naar: aanname@tobiaszeist.nl.