X
GO

Extra informatie aanmelding

BENODIGDE DOCUMENTATIE

 

Volgende documenten zijn noodzakelijk voor aanmelding op de Tobiasstroom:

 • Onderwijskundig rapport.
 • Overzicht leerachterstanden.
  Let op! Adaptief getoetst! Leerlingen moeten op eigen niveau getoetst zijn.
 • Toestemmingsverklaring overdracht gegevens.
  Alleen gelding met handtekeningen van beide ouder(s), verzorger(s) met ouderlijk gezag. 
 • Eventuele verslagen van diagnostische onderzoeken.
  Verklaringen (dyslexie, ADHD, ASS) zijn prettig te ontvangen met oog op extra onderwijs maatregelen.
 • Eventuele OPP’s.

 

 

 

 

Documentatie kan worden ingevoerd in Onderwijs Transparant.
De basisschool verzamelt de benodigde documentatie en voert deze in Onderwijs Transparant in.

Wanneer dit systeem niet binnen de regio wordt gehanteerd, kunnen de documenten worden verzonden naar: aanname@tobiaszeist.nl.