X
GO

Extra informatie aanmelding

BENODIGDE DOCUMENTATIE

 

Volgende documenten zijn noodzakelijk voor aanmelding op de Tobiasstroom:

 

 • Verslag aanleg onderzoek (IQ onderzoek).
  - Moet voorzien zijn van handtekening onderzoeker.
  - Het IQ onderzoek mag niet meer dan 2 jaar oud zijn wanneer de LWOO beschikking wordt
     aangevraagd (juli 2023).

 

 • Onderwijskundig rapport.

 

 • Overzicht leerachterstanden.
  Let op! Adaptief getoetst! Leerlingen moeten op eigen niveau getoetst zijn.

 

 • Toestemmingsverklaring overdracht gegevens.
  Alleen gelding met handtekeningen van beide ouder(s), verzorger(s) met ouderlijk gezag.

Bij een TIQ van 91 t/m 120 is een (ondertekend) verslag m.b.t. sociaal-emotionele problematiek noodzakelijk. Hiervoor is het van belang dat er een instrument is gebruikt die is opgenomen in het document Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022/2023.
In geval van de WISC-V: 50% van de intervalwaarden van het TIQ valt boven de 90.

Bij een aanvraag TIQ tussen de 75 en 80 is ook de Zienswijze ouders noodzakelijk.

 

 • Eventuele verslagen van diagnostische onderzoeken.
  Verklaringen (dyslexie, ADHD, ASS) zijn prettig te ontvangen met oog op extra onderwijs maatregelen.

 

 • Eventuele OPP’s.

 

 

 

 

Documentatie kan worden ingevoerd in Onderwijs Transparant.
De basisschool verzamelt de benodigde documentatie en voert deze in Onderwijs Transparant in.

Wanneer dit systeem niet binnen de regio wordt gehanteerd, kunnen de documenten worden verzonden naar: aanname@tobiaszeist.nl.