X
GO

Zoals beschreven is de SVS Tobiasstroom een school met examenafsluitingen voor vmbo basis of kader niveau. Alle klassen bestaan uit heterogene lesgroepen van ca. 15 leerlingen. Vanaf het eerste jaar wordt er echter wel terdege rekening gehouden met de verschillende cognitieve niveaus door differentiatie en variatie in lesaanbod, verwerking en beoordeling.

Alle leerlingen die in aanmerking komen voor leerweg ondersteunend onderwijs zijn in principe welkom op de SVS Tobiasstroom.