X
GO

Jaargetuigschrift

De jaargetuigschriften worden aan het einde van het schooljaar aan de leerlingen uitgereikt. Naast een persoonlijke boodschap, een omschrijving van de ontplooiing en ontwikkeling van de leerling, wordt hierin beschreven wat de leerling met de leerstof heeft gedaan, hoe hij die verwerkt heeft en tot welk persoonlijk niveau hij is gegroeid. Zowel de mentor als de vakleerkrachten beschrijven hun bevindingen.

Eindgetuigschrift

Bij het verlaten van de school krijgt iedere leerling een eindgetuigschrift, zoals dat op alle Vrijescholen in Nederland gebruikelijk is. Hierin staat een schets van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling gedurende zijn schoolloopbaan. Tevens bevat het eindgetuigschrift het behaalde eindexamen en een niveau- advies voor het MBO.