X
GO

 

 

 

Foto 2

Welkom bij de Tobiasstroom!

 


Actueel

Corona

 

31 augustus 2021

 

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Ook bij de start van dit schooljaar heeft het onderwijs (nog) te maken met maatregelen vanwege het coronavirus.

Het leidend principe is dat alle leerlingen naar school gaan. Leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. De 1,5 meterregel blijft wel bestaan tussen leerlingen en (onderwijs)personeel en voor (onderwijs)personeel onderling. Ook de bestaande mondkapjesplicht/het mondneusmasker blijft van kracht, als men zich door het gebouw beweegt.

Medewerkers en leerlingen die zich (nog) niet hebben laten vaccineren worden gestimuleerd om preventief twee maal per week een zelftest te doen. Deze zelftesten zijn op school (gratis) verkrijgbaar.

Voor personen die immuun* zijn is een zelftest dus niet meer nodig. Ook hoeven deze immune personen, mits zij zelf geen klachten hebben, niet meer in quarantaine indien uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat zij in aanraking zijn geweest met een besmet persoon.

 

De maaltijden/ Koorzang

Vanwege de aangescherpte maatregelen en het mondkapjesadvies kan er niet geluncht worden in de gemeenschappelijke zaal. Leerlingen zullen in klassenverband lunchen in hun eigen lokaal.
Koorzang met de gehele school is helaas ook nog mogelijk i.v.m. de 1,5m regel en de omvang van de zaal. Klassicale muzieklessen vinden wel doorgang

 

MS-teams/ thuiswerken

Met MSteams geven wij, indien nodig, thuisonderwijs. De leerling kan inloggen middels zijn schoolnummer@tobiaszeist.nl en het daarbij horende wachtwoord. 

 

AVG – privacy

In alle gevallen willen wij jullie wijzen op de privacywet (AVG). Deze staat op gespannen voet met bijvoorbeeld het beeldbellen en zodoende is het extra van belang dat we deze wet respecteren en juist uitvoeren.

 

Beslisboom

Er wordt van de ouders verwacht dat zij zich houden aan de maatregelen. Het is soms niet altijd duidelijk wanneer een kind thuis moet blijven en/of getest moet worden, daarom is er een beslisboom. Middels onderstaande beslisboom  kunt u bepalen of uw kind naar school mag.

https://www.ggdnog.nl/media/1767/beslisboom-uit-of-thuis-vanaf-12-jr-boink_ajn_rivm-4.pdf 

 

Renovatie Tobiasgebouw

In verband met de verbouwing van ons gebouw zal de gehele school, per 25 oktober, tijdelijk gehuisvest zijn op het volgende adres:

 

Kohnstammplein 3

3706CZ Zeist

 

 

 

nieuwsbrief 10 sept 2021

 

Beste ouder(s), verzorger(s), buurtbewoners, bekenden en leerlingen,

 

Een aantal jaren geleden kondigden wij voor het eerst aan dat ons schoolgebouw gerenoveerd zou gaan worden en dat dat op korte termijn zou gaan gebeuren. Nadien hebben we menig bericht uitgezonden met de mededelingen dat het, om diverse redenen, uitgesteld moest worden of toch door zou gaan. Met deze brief kunnen wij u mededelen dat het er nu toch echt op begint te lijken dat de renovatie door zal gaan.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente een tijdelijk schoolgebouw laten plaatsen op het Kohnstammplein 3, te Zeist. Wij zijn nauw betrokken geweest bij het ontwerp en uitvoering. Onze school zal immers de eerste gebruiker zijn; na ons zullen er nog twee scholen hiervan gebruik maken.

Nu de tijdelijke huisvesting zo goed als klaar is zullen wij ook daadwerkelijk gaan verhuizen en snel ons gebouw gaan renoveren. De planning zal er als volgt uit gaan zien:

 

Wo 15 sept

Digitale algemene ouderavond: Thema Renovatie

Start 19.30u (via MSteams)

Do 14 en Vr 15 okt

Inpakken van de schoolmaterialen

Leerlingen vrij

18 t/m 22 okt

Herfstvakantie

 

Ma 25 en Di 26 okt

Uitpakken en inrichten van de tijdelijke huisvesting

Leerlingen vrij

Wo 27 okt

Herstart van het onderwijs

 

 

Algemene ouderavond, d.d. 15 september

Omdat we nog altijd met corona maatregelen te maken hebben kunnen we deze avond niet live laten plaatsvinden. We kunnen immers niet iedereen op 1,5m afstand in de zaal plaats laten nemen. De avond zal middels MSteams wel doorgang vinden. Het thema voor deze avond zal de renovatie van ons gebouw zijn.

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 

Met dit bericht hopen wij dat wij jullie voldoende te hebben geïnformeerd over de aankomende verhuizing van de school. Indien er vragen zijn rondom dit thema dan kan u zich wenden tot ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het voltallige team

Lidewij Beemer
Maarten Blokker

 


Onderwijs

De Tobiasstroom is een kleinschalige, veilige en warme VMBO LWOO school waar leerlingen hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees verder >
Activiteiten

Ritme is een belangrijk onderdeel van de Tobiasstroom. Jaarfeesten zijn hier een mooie uiting van. Klik hier voor de komende activiteiten.

Lees verder >
Schoolgids

Hier kunt u alles lezen in onze schoolgids en het jaarboekje van het schooljaar 2019 - 2020.

Lees verder >
Contact

Neem contact met ons op.

Lees verder >