X
GO

In alle 7e klassen wordt er een signaleringsdictee gegeven tijdens de Nederlandse les. Leerlingen die onvoldoende tot matig scoren worden nader gescreend door de remedial teacher. Waar op basis van de screeningsresultaten een sterk vermoeden van dyslexie bestaat, worden ouders ingelicht en geadviseerd (extern) vervolgonderzoek te verrichten voor een dyslexieverklaring. Deze onderzoeken worden momenteel niet vergoed door gemeenten.

 

Elke leraar ontvangt ieder schooljaar een overzicht van alle dyslectische leerlingen zodat er in de lessen en tijdens toetsen rekening met deze leerlingen gehouden kan worden.

Ook wordt er voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, gewerkt met tekst-naar-spraaksoftware. Dit is een auditief hulpmiddel, waarbij tekst in spraak kan worden ingezet (luisteren naar tekst, als ondersteuning van het leesproces).