X
GO

De logopediste begeleidt leerlingen die in hun totale ontwikkeling worden belemmerd als gevolg van spraak- en of taalontwikkelingsstoornissen, stoornissen in het vloeiend spreken of stemproblemen. Ook  helpt zij leerlingen die een achterstand hebben in hun auditieve vaardigheden. Alle leerlingen die nieuw zijn op school worden door haar gescreend. Tevens kan op verzoek van het zorgteam, de leerkracht of de ouders een logopedisch onderzoek worden ingesteld. Na het stellen van een diagnose kan hulp geboden worden. Deze hulp wordt op school gegeven. De ouders worden hiervan vooraf in kennis gesteld. De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek van de leerling.