X
GO

Aanmelden

Een leerling kan officieel worden ingeschreven bij de Stichtse Vrijeschool, zorglocatie Tobiasstroom, wanneer hij/zij een positieve beschikking van de Regionale Verwijzing Commissie (RVC) heeft. Dit is een verplicht document voor toelating tot het LWOO (leerwegondersteunend onderwijs).

Hoe komen ouders/verzorgers aan een beschikking voor hun zoon of dochter?

De basisschool, die uw zoon of dochter op dit ogenblik bezoekt, beschikt vaak al over uitgebreide onderwijskundige gegevens. Op basis daarvan is waarschijnlijk al een advies door de basisschool gegeven: VMBO met LWOO.

In de oriëntatiefase nodigen wij u graag uit voor een eerste kennismakingsgesprek op de school. In dit gesprek krijgt u inzicht in de wettelijke procedure. Wat is er aan gegevens nodig ten behoeve van de aanvraag van een beschikking?

De ouder(s) beschrijven in dit gesprek de onderwijsvragen vanuit het perspectief van het kind en zijn/haar ontwikkeling, bij voorkeur ondersteunt door schriftelijke rapportage uit het basisonderwijs.

In de interne Commissie van Begeleiding wordt vervolgens onderzocht of de Tobiasstroom op basis van deze vragen en gegevens de juiste school voor deze leerling is. Zijn er hierover nog vragen dan volgt er zo nodig een aanvullend onderzoek door de arts of orthopedagoog. Ten slotte vullen de ouders een aanmeldingsformulier in.

De basisschool levert vervolgens het onderwijskundig rapport aan. Deze informatie wordt van een motivatie voorzien door de Tobiasstroom en verstuurd naar de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het Samenwerkingsverband ZO Utrecht.

Deze Commissie geeft hierop een preadvies, waarna de Regionale Verwijzing Commissie een beschikking kan afgeven. Is dit de zgn. beschikking Leerwegondersteunend onderwijs, dan staat niets in de weg tot de definitieve aanmelding tot de Tobiasstroom, waarop inschrijving van de leerling plaats kan vinden. Indien het advies negatief luidt, dan is inschrijving niet mogelijk op de Tobiasstroom.

Bijv. valt de leerling op basis van de onderzoeksresultaten in het Praktijkonderwijs domein, dan is deze leerling aangewezen op het Praktijkonderwijs.

Leerlingen met uitsluitend een REC beschikking komen in principe niet in aanmerking voor plaatsing in de Tobiasstroom.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de aanmelding en kennismaking.

Extra informatie over aanmelding.

 

Informatie brochure VO scholen in de regio: /LinkClick.