X
GO

Wanneer de hulpvraag van een leerling op leergebied ligt kan de remedial teacher ingeschakeld worden. Meestal is dat wanneer de leerkracht merkt dat een leerling, ondanks herhaald en gevarieerd aanbieden van de lesstof, ‘niet verder komt’: het (vlot) leren lezen stagneert, de leerling blijft hardnekkig dezelfde soort taal- of rekenfouten maken e.d.

De remedial teacher zal - in samenspraak met de orthopedagoog en de leerkracht - op zoek gaan naar middelen die de leerling helpen om tóch de volgende stap in het leerproces te nemen.

De school heeft een goed geoutilleerde ortho- en mediatheek waaruit de remedial teacher kan putten; indien nodig kan ook materiaal van elders ingezet worden.

Afhankelijk van de hulpvraag zal de remedial teacher de leerling voor kortere of langere tijd individueel ‘op weg’ helpen of de leerkracht voorzien van materiaal en suggesties voor het werken in de klas.