X
GO

Elke klas heeft een eigen mentor. Deze speelt de centrale rol in de begeleiding van klas en leerlingen.

De mentor heeft een coördinerende taak in contacten met ouders, leerlingen en leraren. De mentor verzorgt tevens de organisatie van werkweken, toneelstukken en ouderavonden. Leerlingen kunnen zich met een vraag of voor het bespreken van een persoonlijke kwestie tot de mentor richten, maar kunnen ook met een leraar naar eigen keuze of met de vertrouwenspersoon contact opnemen.

 

In bijzondere gevallen kan vanuit het zorgteam speciale begeleiding aan leerlingen gegeven worden. Afspraken hierover lopen via de mentor en de zorgcoördinator.