X
GO

.

Verschillen tussen leerlingen in kennis, inzicht en vaardigheden leveren didactische uitdagingen op in de klas, met name bij talen en wiskunde. Door verschillende werkvormen en uitdaging- en beoordelingsniveaus naast elkaar in de klas te hanteren, met behoud van de heterogene groep, kan toch harmonieus en effectief worden samengewerkt. Wij noemen dit ‘differentiatie binnen de klas’.