X
GO

Kennismaking en aanmelding

 

Vanaf herfstvakantie 2022

VERKENNEN INTERESSE - RONDLEIDING

Voorafgaand aan aanmelding op de Tobiasstroom raden we aan een rondleiding in te plannen om de school te leren kennen. Kennismakingsgesprek met rondleiding wordt ingepland door de kinder– en jeugdpsychologe of orthopedagoge van school. Tijdens het gesprek en de rondleiding volgt informatie over het onderwijssysteem en ondersteuningsmogelijkheden op de Tobiasstroom en is er ruimte voor vragen over uw kind.

 

 

 

Tot 14 maart 2023

CONTACT BASISSCHOOL

Bij blijvende interesse, kunnen contactgegevens van de aanname commissie van de Tobiasstroom worden doorgegeven aan de basisschool voor overleg over de aansluiting van het onderwijs op de ondersteuningsbehoefte van het kind en om praktische vragen over eventuele aanmelding te beantwoorden. Mailadres: aanname@tobiaszeist.nl

 

 

 

KENNISMAKING KIND

Na de rondleiding van ouders kan een afspraak worden gemaakt voor het kind om de school te kunnen ontdekken.
Advies: wacht met het maken van een afspraak totdat het advies van de basisschool bekend is,
op basis van onder andere leerresultaten van dit schooljaar.

Bij twijfel of we de meest passende school zijn, nodigen we u en uw kind graag tijdig uit (bij voorkeur voor januari ‘23) om samen te onderzoeken of we kunnen bieden wat uw kind nodig heeft.

 

 

OUDERS GEVEN VOORKEUR DOOR AAN BASISSCHOOL

Voor 14 maart 2023 geven ouders aan de basisschool door welke middelbare school de voorkeur heeft voor hun kind. De basisschool verzamelt alle benodigde informatie voor aanmelding en doet de aanmelding via Onderwijs Transparant. Voor vragen over de aanmelding kunnen zij contact opnemen met de aanname commissie van de Tobiasstroom: aanname@tobiaszeist.nl

 

 

14 maart  - 30 maart

PLAATSINGSBESLUIT

Op donderdag 30 maart ’23 geeft de Tobiasstroom door of uw kind is aangenomen op de Tobiasstroom. In de periode van de sluitingsdatum van de aanmeldingen (14-03) tot aan het plaatsingsbesluit (30-03) bestudeert de aanname commissie van de Tobiasstroom de aangeleverde documentatie. Waar nodig nemen zij contact op met u of de basisschool voor aanvullende informatie.

Bij twijfel kunt u in de periode van 14 maart tot 23 maart uitgenodigd worden voor een uitgebreidere intake (met uw kind), om beter te kunnen bepalen of we op de Tobiasstroom kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Dit meer uitgebreide intakegesprek bestaat uit een gesprek over de ervaringen op de basisschool en thuis m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Daarnaast kan uw kind worden gevraagd aan de slag te gaan met lesstof van onze school, samen met onze orthopedagoge of remedial teacher. Mocht dit het geval zijn, wordt dit vooraf aangekondigd.

N.B. Het is mogelijk dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. In dat geval zijn we helaas genoodzaakt een loting te organiseren.

 

 

 

 

Maart 2023

IN GEVAL VAN LOTING

In geval er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt eerst gepoogd alle leerlingen van vrije scholen een plek te geven. Vervolgens wordt in onderstaande volgorde geplaatst:
 

  1. Leerlingen met broers/zussen op vrije scholen
  2. Leerlingen met ouders die op vrije school hebben gezeten
  3. Overige leerlingen

 

 

 

Mei—juli 2023

 

AANVRAAG LWOO

Voor leerlingen die zijn aangenomen op de Tobiasstroom, vraagt de Tobiasstroom een LWOO beschikking aan bij het samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht. Benodigde documentatie is aangeleverd door de
basisschool voor aanmelding bij de Tobiasstroom. Bij ontbrekende informatie wordt de basisschool gevraagd om aanvullingen. Complete dossiers worden verzonden naar het samenwerkingsverband.

Wanneer een uitspraak binnen is over de LWOO aanvraag, wordt deze naar ouders verzonden.

 

KENNISMAKING NIEUWE 7E (1E) KLAS

Op woensdag 21 juni is er een kennismakingsmoment met alle kinderen die de nieuwe 7e klas (1e klas) gaan vormen op de Tobiasstroom in het schooljaar 2023-2024. Deze kennismaking wordt verzorgd door de mentor van de klas. Doel hiervan is om de drempel te verlagen voor het nieuwe jaar; mentor en klasgenoten al een keer gezien te hebben en al een keer in het nieuwe klaslokaal te hebben gezeten. Ouders zijn ook welkom, zij krijgen meer informatie over het eerste jaar en kunnen alvast kennismaken met de nieuwe oudergroep.