X
GO

Kennismaking en aanmelding

Leerlingen die baat hebben bij het onderwijs op de Tobiasstroom, hebben typisch al langere tijd ondersteuning op leergebied gehad op de basisschool. Het advies van de basisschool is vmbo op basis of kaderniveau met leerwegondersteuning. De leerling kan zonder ondersteuning het vmbo-diploma niet halen en doet dat bij voorkeur in een kleine, persoonlijke vrijeschoolsetting. Voor alle leerlingen vragen wij een aanwijzing voor leerwegondersteuning (LWOO) aan via van het Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht.
 

De route tot aanmelding  

In de oriëntatiefase worden ouders uitgenodigd contact op te nemen met de zorgcoördinator van de Tobiasstroom via aanname@tobiaszeist.nl. Hierop volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek op school. De ouders worden geïnformeerd over de school en worden door de school geleid. In dit gesprek wordt ook inzicht gegeven in de aannameprocedure. 

Dan start een fase waarin de basisschool en de ouders de benodigde informatie verzamelen. Zodra alle gegevens bekend zijn, vullen ouders het formele aanmeldingsformulier in waarmee de basisschool de aanmelding in OnderwijsTransparant volbrengt.

Wij volgen het regionaal bepaalde Tijdpad voor aanmeldingen, bezoek voor actuele data de website van Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht.

Na aanmelding volgt een periode waarin de aannamecommssie onderzoekt of voldaan kan worden aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Een intakegesprek behoort hierbij tot de mogelijkheden om dit in kaart te brengen. De aannamecommissie communiceert met ouders over dit proces en de uiteindelijke toelaat- en plaatsbaarheid.

 

Voorrangsregels 

De SVS Tobiasstroom kent voorrangsregels met betrekking tot de aanname.
Leerlingen van de SBO Tobiasschool hebben voorrang op andere aanmeldingen, daarna volgen leerlingen uit het vrije basisonderwijs. In de derde categorie volgen de leerlingen met broers en/of zussen op de vrije school en vervolgens de leerlingen uit het reguliere onderwijs.

Wanneer er sprake is van meer dan 15 aanmeldingen, wordt er een wachtlijst gevormd. Een lotingsprocedure behoort tot de mogelijkheden als te veel leerlingen aan de aannamecriteria voldoen en tijdig zijn aangemeld.