X
GO

Kennismaking en aanmelding

Wij raden ouders van een nieuw aan te melden leerling aan telefonisch contact op te nemen met de zorg coördinator. In principe volgt hierop een afspraak voor een kennismakingsgesprek op school. De ouders worden geïnformeerd over de school en de jaarklas (de leeftijdgroep waartoe de leerling hoort). In dit gesprek kunnen de ouders hun keuze voor deze school en de motieven tot aanmelding toelichten.

Om de aanmelding te formaliseren dienen de aanmeldingsformulieren te zijn ondertekend.

NB. Kennismaken kan altijd; ook aanmelden kan altijd. Toelating is afhankelijk van een RVC beschikking en het oordeel van de aanname commissie van de Tobiasstroom.