X
GO

vaklessenrooster

Middels onderstaande link wordt het vaklessenrooster geopend. Leswijzigingen worden via gecommuniceerd via het school emailadres van de leerlingen.

 

vaklesrooster 2021 2022 v3 Eerste Periode  (31 aug t/m 3 dec)